Maklumat Pelayanan

“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau menyatakan : sanggup
menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
ditetapkan. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan
yang berlaku”.